Leds4economy

вторник, 17 февруари 2015 г.

Какво да бъде осветлението за офиса - светодиодно или луминисцентно ?
Изчисляване на спестяванията на пари и енергия благодарение на LED лампите
   
Система за осветление                     LED Пано 45W 600x600 / Лум. осветително тяло 4х18 ЕПРА с маркови пури  
   
Продажна цена на една лампа                     100,18         57,00 Лева
Мощност на една лампа                                  45                 72 Watt
Живот на една лампа                                      20 000         15 000 часа
Брой работни часове за ден и лампа                        10,0         часа
Разходи за 1 работен час (за лицето, което заменя лампите) 10,00         Лева
Време за смяна на 1 лампа                                5,0         минути
Разход за 1 KWh                                                0,22         Лева
Брой на лампите в съответното помещение                        10         лампи
   
Инвестиционни разходи за закупуване на първите лампи 1 001,80 570,00         Лева
Брой години до закупуването на нови лампи     5,48 4,11         години
Граница на рентабилност                                            1,71         години
   
   
   
Средни разходи и консумация за година…  
   
 
                                              LED Пан 45W 600x600  / Лум. осветително тяло 4х18 ЕПРА с маркови пури

Разходи (или амортизация) за закупуване на лампи
 за година (средно)                              182,83          138,70  Лева
Разходи за труд за смяна на лампите за година      1,52          2,03  Лева
Разходи за ток за година                      361,35          578,16  Лева
   
Общо разходи за година                              545,70          718,89  Лева
   
Консумация на ток за година                      1 643          2 628  kWh
   
   
   
Средни разходи и консумация за 5,48 години (живот на една LED лампа) ...  
   
                                        LED Пано 45W 600x600 / Лум. осветително тяло 4х18 ЕПРА с маркови пури  
   
Разходи за закупуване на лампи за 5,48 години       1 001,80          760,00   Лева
Разходи за труд за смяна на лампите за 5,48 години     8,33          11,11   Лева
Разходи за ток за 5,48 години                       1 980,00           3 168,00 Лева
   
Общо разходи за 5,48 години                       2 990,13          3 939,11 Лева
   
   
Консумация на ток за 5,48 години               9 000          14 400 kWh
   
   
   
Спестявания благодарение на LED лампите  
Годишни спестявания благодарение на LED лампите…  
   
Спестяване на пари 173,19 Лева  
Спестяване на ток 985,50 kWh  
    това отговаря на разходите за 1500 W отопление с ток, което работи непрекъснато 27 дни!

Спестяване за 5,48 години (живот на една LED лампа съгласно нейните параметри) благодарение на LED лампите...

Спестяване на пари 948,98 Лева  
Спестяване на ток 5 400,00 kWh  

Чрез прости сметки пресметнахме, че в едно помещение с 10 луминисцентни тела с електронно запалване и маркови пури, ако се заменят телата със светодиодни пана, границата на рентабилност за инвестицията за едно тяло е малко повече от година и половина. Забележете, че в сметките са изчислени на база 0,22лв/kW. Освен това в сметките не влизат редица други преимущества на лед лампите, като това, че са безвредни за очите, нямат вредни звукови излъвания за разлика от дроселните осветителни тела и др.    това отговаря на разходите за 1500 W отопление с ток, което работи непрекъснато 150 дни!
В изчисленията не влиза в сметка консумацията на една лампа, докато се стабилизира след палене. При дроселните тела пусковата консумация е до 150W, а при електронните - 100W!


Няма коментари:

Публикуване на коментар